20120607

pour les espagnols

per als espanyols

Portugal, Irlanda, Grècia… e ara Espanha. (PIGÆ)